03 Geranda de Haan

Mijn naam is Geranda de Haan-Roggema. Ik ben getrouwd, moeder en pleegouder.
Ik werk drie dagen in de week als intern begeleider in het basisonderwijs.

Iedereen heeft een talent. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook in Noordenveld.
ChristenUnie Noordenveld staat voor christelijke waarden  en een dienstbare samenleving. Daarom zet ik mij graag in voor de lokale politiek.

Ik heb oog voor kinderen en jongeren. Zij hebben recht op veilige gezinnen en goed onderwijs. Ze moeten kansen krijgen om gezonde keuzes te maken en om hun talenten te ontwikkelen. Soms  komt dit in gevaar dan zal de gemeente dichtbij zorg en ondersteuning moeten leveren.

Oog voor de jeugd, is oog voor de toekomst.