Actueel

RSS icon linking to RSS overview

Bijdrage Carla Dik-Faber aan VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

220519 Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kamerstuknr. 34682 Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Dank u wel, ... lees verder
Labels
Bijdragen
Carla Dik
Tweede Kamer
Wonen & Ruimtelijke ordening

Bijdrage Joël Voordewind aan het plenair debat over het overzicht van geregistreerde incidenten in de Rapportage vreemdelingenketen

210519 Bijdrage Joël Voordewind aan een plenair debat met staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid Kamerstuknr. 19637 De heer Voordewind (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. Laat ik ... lees verder
Labels
Asiel
Bijdragen
Joël Voordewind
Tweede Kamer

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Kees van der Staaij (SGP) over de behandeling van het onderwerp godsdienstvrijheid in het Algemeen Ambtsbericht over Afghanistan

210519 Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Kees van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken Kamerstuknr. 2019Z10109 Vraag 1 Hebt u in het Algemeen Ambtsbericht Afghanistan bedoeld het... lees verder
Labels
Bijdragen
Buitenlands beleid
Joël Voordewind
Tweede Kamer

Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Jan Paternotte (D66) over het rapport Actualisatie AEOLUS 2018 en geactualiseerde luchtvaartprognoses

210519 Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Jan Paternott (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Kamerstuknr. 2019Z10110 Vraag 1 Herinnert u zich dat dBvision in de onafhankelijke ... lees verder
Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Infrastructuur
Tweede Kamer

Europa en onze ontlasting

Anja Haga200519 Ontlasting moet deel worden van onze economie. En dat moeten we in Europa regelen. Als het gaat over klimaatverandering en afname van biodiversiteit zijn er nog steeds mensen die denken dat het ... lees verder
Labels
Column
Wetenschappelijk Instituut