Verkiezingsprogramma GR 2018

Speerpunten verkiezingsprogramma 2018

 • Wij willen een toegankelijke gemeentelijke dienstverlening, die efficiënt, begrijpelijk en dichtbij is.
 • Wij willen initiatieven vanuit de dorpen, wijken en buurten mogelijk maken.
 • Wij willen een actief preventiebeleid voor drugs- en alcoholgebruik in Noordenveld.
 • Wij willen er voor elkaar zijn en wij willen de eenzaamheid bestrijden.
 • Wij willen actief en preventief werken aan armoede bestrijding.
 • Wij willen meer kansen bieden aan mensen om aan het werk te kunnen gaan.
 • Wij willen lokale podia gebruiken voor lokaal kunst-, cultuur- en sporttalent.
 • Wij willen investeren in goede wegen, fiets- en wandelpaden en vaarroutes.
 • Wij willen dat de gemeente lokaal, duurzaam en eerlijk inkoopt, en de lokale economie stimuleert.
 • Wij willen gratis afval-brengstations.
 • Wij willen ruim baan voor zonne-energie.
 • Wij willen investeren in compacte aantrekkelijke winkelcentra en de kwaliteit van de openbare ruimte.
 • Wij staan voor vraaggerichte woningbouw en duurzame wijkvernieuwing.
 • Wij willen investeren in goed openbaar vervoer en wij willen goede fietsenstallingen bij bushaltes.
 • Wij willen een veilige woonomgeving, waarbij de gevolgen van gasopslag en schadeafhandeling goed geregeld zijn.