16 Jan Geert Bouma

Mijn naam is Jan Geert Bouma 59 jaar en woon met mijn vrouw Janneke in Veenhuizen.

Wij zijn gezegend met 3 kinderen .

Ik ben als burger werkzaam bij defensie.

Mag graag tuinieren en heb verder als hobby een goede kennis te helpen op zijn bedrijf. Kan dan op deze manier mijn zinnen verzetten en lichamelijk bezig zijn. Wat ik daar ook mooi aan vindt is, dat ik hem daar waar ik kan ontlasten om reden dat hij er een baan naast heeft. Dit geeft mij een dubbel fijn gevoel.

Wat mijn geloof in God betreft, probeer ik elke dag vanuit de bijbel met als voorbeeld de Here Jezus vanuit de eenvoud, zeg "kinderlijk" mijn beleven te beredeneren en dan van daaruit als volwassene te leven. Mijns inziens hoef je niet moeilijk te doen om goed te doen en dit moet je persoonlijk en maatschappelijk proberen uit te dragen, cq laten zien, in woord en daad. Als lid van de CU geloof ik (dubbel) dat er politiek bedreven wordt vanuit de Bijbel.

Dit is een belangrijke reden voor mij om CU lid te zijn!