14 Arend Kroes

Is getrouwd met Ruth en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. In het dagelijkse leven is hij specialistisch inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij heeft Chemie en Milieuwetenschappen gestudeerd. Met zijn werk levert hij een bijdrage aan een betere leefomgeving. Zijn inspiratie vindt hij in de Bijbel. Zijn passie voor het leefmilieu komt voort uit eerbied voor de Schepper en Zijn schepping. Jezus laat hem zien om aandacht te geven aan de zwakke en de hulpbehoevende en is voor hem het voorbeeld in zijn leven. In de Christenunie ziet hij maatschappelijk veel van zijn idealen bij elkaar komen.