02 Joke Korsaan

02 Joke Korsaan

Sinds 2014 maak ik deel uit van de steunfractie van de ChristenUnie in Noordenveld. Ik sta als eerste vrouw op plek twee op de lijst.
Ik vind het mooi dat ik kan bijdragen aan onderlinge verbinding, oog hebben voor elkaar en de omgeving.

Ik ben getrouwd en wij hebben vier kinderen. Ik werk in de ouderenzorg als leidinggevende. In mijn werk vind ik het belangrijk dat de ouderen, hun familie, vrijwilligers en medewerkers samen willen en kunnen bijdragen aan een goede en plezierige woonomgeving in het woonzorgcentrum.

Ik woon met veel plezier in het mooie Roden en wil mij graag inzetten voor Noordenveld waarin mensen echt samen-leven en er voor elkaar willen zijn. Mensen hebben vaak zelf ideeën en mogelijke oplossingen. Ik vind dat wij als overheid ons moeten aansluiten bij deze kracht van de inwoners. Eigen regie en (professionele) zorg die aansluit bij de eigen identiteit en het eigen netwerk van iedere inwoner. Zorgen voor elkaar, elkaar stimuleren en met verantwoordelijkheid zorgen voor de leefomgeving dat maakt Noordenveld leefbaar.