Programma 2014

Verkiezingsprogramma

De ChristenUnie Noordenveld is er voor u!

Wij willen we als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor Noordenveld. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging. De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie zich als partij bewezen als stabiele, kritische partij met oog voor grote, maar zeker ook kleine onderwerpen die voor u belangrijk waren.

De ChristenUnie Noordenveld heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen.

Als inwoners van gemeente Noordenveld zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom de komende vier jaren extra aandacht geven aan:

1. Werken aan de Zorg

2. Zorgen voor werk

Als u het verkiezingsprogramma leest zult u merken dat deze twee onderwerpen als rode draad door de tekst lopen. In het programma vindt u een uitwerking van onze visie op de samenleving in gemeente Noordenveld. Wij willen ons inzetten voor een bloeiend Noordenveld met oog voor elkaar onder toeziend oog van onze Hemelse Vader.

    Het verkiezingsprogramma 2014-2018: Zorgen voor Werk & Werken aan de Zorg van de ChristenUnie Noordenveld staat online. U kunt het complete verkiezingsprogramma hier downloaden.