Geschiedenis

 

De ChristenUnie is een politieke fusie van de partijen RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). ChristenUnie! Eenvoudig. Recht-toe-recht-aan. En degelijk.

De ChristenUnie staat in een rijke traditie. Een traditie van Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. Een traditie van ARP, CHU, GPV en RPF. Talloze christenen hebben zich in het verleden uitgesproken over de inhoud van de christelijke politiek. Over de relatie tussen geloof en politiek, over de vrijheid van godsdienst en over de betekenis van Gods wet voor het publieke leven. De ChristenUnie bouwt voort op datgene wat door anderen is gezegd en geformuleerd. Verbonden met het christelijk denken over de inrichting van het politiek en maatschappelijk leven, formuleert ze haar program in aansluiting op de eisen en vraagstukken van deze tijd.

De ChristenUnie is een politieke fusie van de partijen RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). ChristenUnie! Eenvoudig. Recht-toe-recht-aan. En degelijk.

ChristenUnie! Een duidelijke naam. Handen! Een duidelijk beeld. De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek, want geloof heeft óók handen!

Lees meer over de ChristenUnie op http://www.christenunie.nl

Historie in Noordenveld

De ChristenUnie Noordenveld is opgericht op 13-11-2003 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in Noordenveld al een vergaande samenwerking tussen de beide partijen. Onder de naam RPF/GPV is vanaf 1986 meegedaan aan de verkiezingen in Roden en na gemeentelijke herindeling in Noordenveld. In gemeente Roden/Noordenveld haalden RPF/GPV, later als ChristenUnie, in 1994, 1998, 2002 en 2006 elke keer één raadszetel.

Leden

De kiesvereniging heeft op dit moment circa 95 leden. Naast het bestuur is er een permanent campagneteam en is er een (steun)fractie bestaande uit de fractievoorzitter en een aantal fractieleden.

Wij hebben uw steun nodig!

U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Via het formulier kunt u zich aanmelden als lid en via email info@noordenveld.christenunie.nl kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging.