Initiatiefvoorstel van ChristenUnie door de raad aangenomen

zaterdag 29 september 2001

De gemeenteraad van Noordenveld heeft een initiatief voorstel van ChristenUnie aangenomen. Het voorstel beoogt aanpassing van de Algemene PolitieVerordening.

Prostitutie is vorig jaar uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. De regelgeving met betrekking tot prostitutiebedrijven wordt hierdoor aan de gemeenten overgelaten.

Door afspraken tussen de Drentse gemeenten betekent dit voor noordenveld een verruiming van de voorschriften. Er was een prostitutie bedrijf in Noordenveld, het maximum is nu op twee gesteld.

ChristenUnie heeft zich verzet tegen deze verruiming. Prostitutie gaat tegen Gods geboden in, en gaat ten koste van het lichamelijk en geestelijk welzijn van zowel de prostituee als de prostituant. De overheid moet naar de overtuiging van ChristenUnie dit zoveel mogelijk tegengaan.

In de nieuwe APV bepalingen hierover is geregeld dat de beheerder en exploitant van een prostitutiebedrijf erop moet toezien dat er geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen die een zedenmisdrijf hebben begaan of personen die illegaal in Nederland verblijven. De werking van deze voorschriften is door het initatiefvoorstel van ChristenUnie nu ook uitgebreid tot escortbedrijven.

Een voorstel van dezelfde strekking was eerder al op aangeven van ChristenUnie in de gemeente Zaanstad daar aangenomen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft aangekondigd deze bepaling mee te nemen bij de eerstvolgende herziening van de model-APV.

« Terug

Reacties op 'Initiatiefvoorstel van ChristenUnie door de raad aangenomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.