Nieuw tarief Onroerende Zaak Belasting

zaterdag 29 september 2001

Noordenveld voert tariefdifferentiatie in voor de OZB

Door het College van B en W was zowel een meerderheids- als een minderheidsvoorstel aan de Raad voorgelegd.

Op zich vindt de ChristenUnie dit een goed teken. hieruit blijkt dat er geen achterkamertjespolitiek is bedreven, maar open kaart wordt gespeeld. Dit komt de betrouwbaarheid van de politiek ten goede.

De beide voorstellen werden echter naar onze mening te mager beargumenteerd.

De fractie van de ChristenUnie koos uiteindelijk voor differentiatie, omdat ondernemers de OZB ten laste kunnen brengen van hun bedrijfsresultaat. Ook worden op deze wijze de schade die ontstaat door daling van de waarde van incourante objecten (zoals bijv. de Gasopslag van GasUnie te Langelo, die enige tonnen minder gaat betalen) enigszins beperkt.

« Terug

Reacties op 'Nieuw tarief Onroerende Zaak Belasting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.