Bijdrage bij de Begroting 2019

foto Bernadette.jpgwoensdag 14 november 2018

Bernadette van den Berg-Slagter:

"Voorzitter,

Voor ons ligt de begroting 2019. De commissievergadering waar we spraken over deze begroting was heel toepasselijk op Dankdag voor gewas, arbeid en visserij.

Als ChristenUnie hebben we aangegeven dat er veel is om voor te danken.

Dankdag is een van de mooie onderdelen van onze joods-christelijke cultuur. Als ChristenUnie is de bijbel een belangrijke basis onder ons politieke werk. En de bijbel heeft niet rechtstreeks antwoord op alle politieke dilemma’s (helaas!), maar er zijn mooie lessen uit te leren. Graag deel ik een van die wijsheden met u bij het bespreken van deze begroting. Het gaat om het verhaal over Jozef, een verhaal uit het bijbelboek Genesis. Het verhaal gaat over een eenvoudige joodse jongen, die via een bijzonder verhaal onderkoning van Egypte wordt. Hij kreeg daar via een droom te horen dat hij in de economisch goede tijden (de vruchtbare jaren) de schuren moest vullen met koren, zodat in de magere jaren voldoende voorraden waren opgebouwd om die magere jaren door te komen. En zo geschiede. Toen de oogsten mislukten was er voldoende voorraad opgebouwd om die periode door te komen.

Ook deze begroting komt in een tijd van aantrekkende economische groei. Het gaat beter met werkgelegenheid, economische groei etc. En wij hebben als provincie de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd. Zo zeer dat Gedeputeerde Bijl vorige week erkende dat het vlees op de botten wel een beetje weg is. Bovendien is er veel onzekerheid in de wereld om ons heen: denk aan de gevolgen van de Brexit, de zorgen om de financiële situatie in Italië, de beurzen die gekelderd zijn, maar ook dichter bij huis, de zorgen rond een aantal verbonden partijen. Wij pleiten daarom voor een Jozefeconomie: nu iets meer de hand op de knip, zodat we bij een eventuele volgende economische neergang onze schuren vol hebben. Ook pleiten we voor een beter inzicht in de financiële risico’s die we als provincie lopen. We zien dan ook uit naar de risicoinventarisatie. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid ook voor de toekomst van de generatie na ons. Ditzelfde geldt ook als het gaat om onze zorg voor de aarde. We zijn echt roofbouw aan het plegen op de aarde, en we moeten dus als een malle aan de slag om deze nog een beetje fatsoenlijk achter te laten voor onze kinderen. De ChristenUnie is blij dat deze ambitie ook terug te zien is in deze begroting.

Vooruitregeren betekent ook visie hebben op waar je heen wilt. Rond wonen en vervoer mag wat de ChristenUnie betreft nog wel een stap gezet worden. We kunnen ons geld maar 1 keer uitgeven aan vervoersprojecten, en wij missen een beeld van de uitdagingen die er op dat terrein liggen in Drenthe. Wij hebben om die reden ook tegen de bijdrage aan de rondweg in Emmen gestemd (??). We leggen dan al zo’n beslag op onze financiële middelen, terwijl we nog bezig zijn om de IVV (integrale vervoersvisie?) op te stellen. En wat de ChristenUnie betreft komt daar ook veel meer aandacht in voor duurzaam vervoer, zowel per weg als ook per spoor. Mooi dat gedeputeerde Brink nu heel hard loopt voor de tussenstop van de eventuele snelle verbinding met de randstad, maar we zouden heel graag zien dat hij net zo hard liep om de treinverbinding Emmen-Groningen te realiseren. Wij komen daarom met een motie om deze treinverbinding op te nemen in de lobbytop-10 op te nemen van deze staten. Er zijn nog twee plekjes over, dus dit lijkt ons een heel mooie invulling. En het college kan daarin mooi samen optrekken met onze boven en onderburen.

Mooi ook dat er gewerkt wordt aan een woningmarktstrategie.

Als het gaat om vooruitregeren denken we ook aan ouderen, die langer thuis moeten blijven wonen. Het is belangrijk dat dat ze tijdig op een goede plek zijn waar ze waardig oud kunnen worden. Soms is het dan goed om te verhuizen. Maar juist als je ouder bent kan dat behoorlijk ingewikkeld zijn. Hoe zit het met de mogelijkheden, hoe kun je dat financieren, en hoe krijg je al die spullen die je hebt in een kleinere woning? De provincie Drenthe heeft dit najaar samen met de Drentse gemeenten de campagne Lang zult u wonen gelanceerd, een bewustwordingscampagne die erop gericht is inwoners vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun woning, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. De ChristenUnie is heel blij dat haar idee dat we al in 2016 (?) in deze Staten opperden nu gerealiseerd is. Maar wij denken dat er nog wel een schepje bovenop kan, en komen daarom in de tweede termijn met een motie voor verhuiscoaches.

En als we het hebben over vooruitregeren hebben we het ook ook over vooruitzien. Zo zag de ChristenUnie al in xx aankomen dat er rond drugscriminaliteit en ondermijning eea speelde en nog meer ging spelen. En met het recente nieuws dat er dit jaar meer drugsdumpingen en drugslabs in het noorden waren dan ooit, is dit ook bewaarheid. Mooi dat daar nu nog meer actie op gezet wordt, ook vanuit dit huis. En we zien uit naar de ondermijningsbeelden die eind dit jaar beschikbaar komen, en horen dan ook graag hoe het staat met de uitvoering van de motie Veilig buitengebied.

Voorzitter, ik rond af. We leven in een wereld waar van alles gebeurt en waar we als politiek op proberen te anticiperen. Mijn fractie doet dat vanuit het geloof dat God alles in Zijn hand heeft, en dat hij uiteindelijk alles regeert. Dat geeft rust, en die rust wens ik ook dit college en alle medewerkers toe."

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari