Bijdrage bereikbaarheidsakkoord N391-N862 Emmen

20181107 Statenlid Roy Pruisscher aan het woordwoensdag 07 november 2018

Bijdrage ChristenUnie, woordvoerder Roy Pruisscher.
Statenstuk 2018–849 Bereikbaarheidsakkoord N391–N862 Emmen Statencommissie Omgevingsbeleid 7 november 2018
"Mijnheer de voorzitter,
de gemeente Emmen heeft de wens om de weg tussen Klazienaveen en Emmen te verdubbelen, althans de college partijen van Emmen. Volgens mij is hier in de Raad nog nooit een standpunt over ingenomen. 
De provincie is bezig met het verbeteren van de N391 tussen Emmen en Ter Apel. Onlangs is de aansluiting op de N366 nog gereconstrueerd [je kunt er nu goed doorrijden]. Ook het onderdeel van die weg, als Rondweg van Emmen, beschouwen we van provinciaal belang.
Voeg deze twee uitgangspunten samen en je komt op het idee om de wegen uit te ruilen. Daar kan elk bestuursorgaan / bestuurslaag zijn voordeel mee doen. Een soort gevorderd kwartetten. Op zich heeft de fractie van de ChristenUnie hier geen problemen mee, en zien we de voordelen van uitruil.
Maar, er zijn bij ons nog wat vragen en twijfels.
Het begint met de aanname dat wij, de provincie, de N391 in Emmen willen inrichten als stroomweg. Er zitten nogal wat gevolgen aan het doen van die uitspraak. Voornamelijk miljoenen investeringen, om de weg ongelijkvloers te maken.
De vraag is: wat is het nut en noodzaak van deze betiteling als ‘stroomweg’? Welk probleem lossen we daarmee op? Zijn er problemen op de Rondweg? Wat lossen we op?
Bij elke grote investering in infrastructuur – neem de discussie rond de N34 – komen dit soort vragen aan bod, en wordt er gedegen onderzoek gedaan. Nu worden er in dit akkoord een aantal projecten benoemd, die uitgevoerd gaan worden. Mijn fractie zet grote vragentekens bij deze gang van zaken.
Wat is de onderliggende motivering om het op deze wijze te doen? En waar zeggen wij nu precies ‘ja’ op?
Er worden in dit bereikbaarheidsakkoord afspraken gemaakt over specifieke projecten. Daaraan hangt een prijskaartje. Wanneer we naar de financiën kijken, zien we een goede verdeling tussen gemeente en provincie. Voor ons gaat het om een bedrag van € 42.350.000,— De dekking daarvan kunnen we rustig omschrijven als een lappendeken. Met name voorgestelde dekking uit het nieuw op te stellen Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer voor 2020-2024 wekt onze stomme verbazing. Van deze toekomstige pot, van € 60 miljoen, willen we nu alvast 43% inzetten.
Wij vragen ons oprecht af hoe verstandig het is om zoveel toekomstig geld naar ons toe te trekken. Hoe behoorlijk is dat?
Daarbij komt, dat wij als Staten nog helemaal niet gesproken hebben over dit nieuwe Investeringsprogramma. In de Voorjaarsnota 2018 heeft u aangegeven dat plannen nader worden uitgewerkt in het IVV en aan ons worden voorgelegd. Zonder het hele IVV in beeld te hebben, spreken we nu over een project, waarmee we 43% van het budget uitgeven. Dat vinden wij niet verstandig.
Het welslagen van dit akkoord hangt ook af van de gemeente Emmen. Nu zijn er deze week begrotingsbehandelingen in de Raad, waar het nodige gebeurt. Een aanzienlijk tekort, waarbij bezuinigingen niet zijn uitgesloten. Kan de gedeputeerde aangeven of de huidige financiële situatie van de gemeente ook gevolgen heeft voor dit akkoord?
In eerdere vergaderingen heb ik al aangegeven, dat wij alle vraagstukken rond mobiliteit in onze provincie integraal willen bezien. Niet alleen maar losse projecten, maar een integraal beeld op mobiliteit en infrastructuur. Een toekomstbestendige visie.
Ook het hoofdredactioneel commentaar in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 3 november, van dhr. Wijnholds wees in die richting: “Tijd voor een goed plan. Het is noodzakelijk dat er samenhang komt. Een gezamenlijke visie op de bereikbaarheid van het Noorden.” [parafrase]
Vervolgens is het logisch om aan een dergelijke integrale visie een Investeringsprogramma te koppelen, waarin prioritering van projecten wordt aangebracht. Het lijkt er tot nu toe op, dat we een omgekeerd proces aan het voeren zijn.
Voorzitter,
ondanks dat we de uitgangspunten van de wegenruil begrijpen, zetten we grote vraagtekens (/hebben we grote twijfels) bij de gevolgen van het akkoord, en de financiële onderbouwing. Daarom zijn wij zeer benieuwd naar de reactie van gedeputeerde Brink op onze bespiegelingen op dit voorstel."

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari