Startnotitie partiële verdubbeling N34

projectenkaart-n34donderdag 04 oktober 2018

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 3 oktober jl. is gesproken over de verdubbeling van de N34. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van onze woordvoerder Roy Pruisscher:

Voorzitter, De ChristenUnie vindt het goed dat we werk maken van de verbetering van de N34. Deze notitie vormt daarvoor het startsein. Wij vinden dat goed onderzoek essentieel is. Daarbij stellen wij ons de vraag: wat is toekomstbestendig? Wat is in 2026 de situatie, en welke positie neemt de N34 dán in. Aan die vraag zullen we ook de uitkomsten van de initiatieffase toetsen. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat het nut en noodzaak van de partiële verdubbeling duidelijk omschreven wordt. Daarbij hoort volgens ons ook een evenredigheidstoets: staat deze oplossing in verhouding tot het beoogde doel, en – vooral – zijn er minder ingrijpende oplossingen voorhanden. Tijdens de Commissievergadering hebben we al gewezen op de meekoppelkansen. De leefbaarheid in de omgeving moet worden gestimuleerd, en de natuur verdient een extra zetje (dat is: verbetering). Toen hebben we ook gewezen op het omgevingsmanagement, voor ons cruciaal. Dat heeft de gedeputeerde bedoeld zoals ik het graag wil uitleggen. Dat is dus: luister naar onze inwoners, met een open houding. Hun inbreng is waardevol.

Voorzitter, Wij hebben ook gevraagd om alle vraagstukken rond mobiliteit in onze provincie integraal te bezien. Er gebeurt veel op de fiets, in het openbaar vervoer, op de weg. Ook uit de inspraak bij de Omgevingsvisie kwamen veel wensen binnen over de weginfrastructuur. Onze eigen wens om naar de spoorinfrastructuur te kijken. Het zijn allemaal zaken die in samenhang een plek kunnen hebben in een integrale toekomstvisie op mobiliteit. Gedeputeerde Henk Brink (VVD) gaf aan daar deze periode geen heil in te zien. Dat geeft hoop om in een volgende periode nog veel mooi werk te doen. [ De volledige tekst van de startnotitie is te lezen via https://www.drentsparlement.nl/ Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2018/19- september/09:00/PS031018-OGB190918-2018-843-Startnotitie-initiatieffase-Partieleverdubbeling-N34-Emmen-De-Punt-COMPL.pdf ]

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari