ChristenUnie Drenthe blijft tegen OutleTT

Een-impressie-van-het-FOC-tekening-FOC-Assen-BV (RTV Drenthe)maandag 09 april 2018

Tijdens de Commissievergadering OGB op 4 april j.l. stond (nogmaals het FOC op de agenda).

Statenlid Roy Pruisscher heeft hierbij ingesproken:

"Er is weer onrust in politiek Drenthe: het gaat weer over het FOC, of zoals dat nu heet de OutleTT. Het zorgt voor onrust bij veel mensen. Mensen worden onzeker, over hun toekomst, het voortbestaan van hun bedrijf en levensonderhoud, over de toekomst van Assen en de andere binnensteden van de provincie. Al in december 2016 hebben we in de Statenzaal gepleit voor duidelijkheid. Daar is iedereen aan toe. Daar is het ook nu tijd voor."

"Als ChristenUnie willen we geloofwaardig zijn. Dat betekent dat we consistent zijn in de lijn die we aanhouden en daarover transparant zijn. We zijn op dit onderwerp altijd duidelijk geweest. We kiezen voor het behoud en het beschermen van de kleine winkelier. We kiezen voor het MKB, waarop onze provincie draait. De ChristenUnie geeft prioriteit aan binnenstedelijke ontwikkelingen, en het herstructureren van bestaande terreinen en gebouwen. We moeten overdaad en overcapaciteit voorkomen door niet te bouwen op optimistische verwachtingen en economische groei. Dat hebben we allemaal bevestigd door het vaststellen van de Retailagenda en het aansluiten bij de Nationale Retaildeal: het aantal vierkante meters winkeloppervlakte moet naar beneden, en nieuwe winkels worden in bestaande centra geconcentreerd. Daarom hebben we ook aangegeven niets te zien in de ontwikkeling van een outlet. Hierom hebben we ook de nieuwe Omgevingsvisie, zoals besproken in de Statenvergadering van 28 maart, op dit punt in stand gehouden."

"In december 2016 (bij het ingetrokken plan) hebben wij aangegeven de ontwikkelingen rond het TT, in de Toeristisch Recreatieve Zone, met smart af te wachten. Een goede invulling en ontwikkeling van dit gebied is cruciaal voor de gemeente Assen en heel Drenthe. Maar, we hebben ook een waarschuwing meegegeven aan de gemeente en initiatiefnemer van het FOC: “er kan nog zo’n mooie strik omheen zitten, als het neerkomt op hetzelfde plan zal ons standpunt niet veranderen.” Dit is nu het dilemma wat voorligt. Ontwikkelingen in de hele Toeristisch Recreatieve Zone, maar inclusief OutleTT. Het voelt als een poging om ons daarmee over de streep te trekken. Want als we nu kijken naar de meerwaarde van de zogenaamde integrale gebiedsontwikkeling valt dat wel tegen. De synergie zit bijvoorbeeld in gedeeld gebruik van parkeerterreinen, marketing en energie. Dat is niet sterk. Ook zorgt de synergie voor een opzwepend effect: het lokt investeringen uit, ambitieuze plannen, grote economische kansen. Dat klinkt volgens ons als het effect van gelijkgezinde mensen die aan één tafel zitten. Wanneer wij naar het nieuwe Ecorysrapport kijken valt de positie van de OutleTT op. Hoewel het gaat om een ijscomplex, Terra Experience, TT-World, TT-Plaza, TT-Hotel, Casino en OutleTT, blijkt uit alle tabellen dat de outlet het overheersende onderdeel is. Anders gezegd: de focus ligt op de outlet. Wanneer we daarop dieper inzoomen, blijkt aan het concept niet veel veranderd. Zo staat ook te lezen in de gezamenlijke Ontwikkelvisie TRZ Assen. 'In de OutleTT ligt het accent op shopping. Behalve retail biedt de OutleTT leisure en horeca. Maar beide zijn duidelijk ondergeschikt aan de eerste functie.' De ChristenUnie moet constateren dat er een mooie strik omheen zit, maar neerkomt op hetzelfde plan. Wij zien daarom geen reden ons standpunt te wijzigen, en blijven tegen de ontwikkeling van grootschalige detailhandel buiten het stedelijk gebied.

Ook constateren wij dat het college van Gedeputeerde Staten zich aan de afspraak heeft gehouden om niet een gelijkluidend plan aan Provinciale Staten voor te leggen."

Foto: RTV Drenthe

« Terug

Archief > 2018

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari